Aktuality
14.4.2016
In April, we participated at the biggest European conference in geosciences EGU General Assembly. We had one oral talk, four posters and one PICO presentation related to hydrology.
4.1.2015
The International Consortium on Geo-disasters (ICGdR) together with the Czech scientific community shall be holding the 13th International Symposium on Geo-disaster Reduction in Prague between the 9th and 11th of August 2015.
28.5.2014
In late April we participated at the biggest European conference in geosciences EGU General Assembly. We had three oral talks and eight posters related to hydrology.
11.4.2013
Dne 25.4.2013 se v rámci semináře katedry uskuteční přednáška předního světového hydrologa, prof. Jana Seiberta (University of Zurich) na téma "Hydroclimatic modeling of the future – an uncertain business". Více informací v přiložené pozvánce.
20.11.2012
Na stránkách katedry je dostupný sborník ze XVII. Stretnutie Sneharov konaný letos v březnu na Rejvízu v Jeseníkách.
20.11.2012
Od 7.4.2013 do 12.4.2013 se bude ve Vídni konat tradiční konference EGU (The European Geosciences Union). Více informací na webu konference.
8.10.2012
Ve dnech 18-20.10.2012 se v prostorách Přírodovědecké fakulty uskuteční vědecká konference Říční krajina. Více informací je k dispozici na webu konference.
16.5.2011
V dubnu 2011 se ve Vídni konala konference European Geosciences Union (EGU). Více informací je k dispozici na webu EGU.
25.1.2011
Ve dnech 8-10.3.2011 se v Praze na Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR uskuteční konference s mezinárodní účastí s názvem "Hydrologie malého povodí 2011" Více informací na stránkách Akademie Věd ČR.
10.9.2010
Dne 24.9.2010 se na Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M. uskuteční přednáška předního světového hydrologa, prof. Keith J. Bevena na téma "What should a hydrological process model look like?". Více informací na stránkách VÚV, T. G. M.
15.7.2010
Tradiční Magdeburský seminář o ochraně vod se uskuteční v Teplicích v termínu 4-6.10.2010. Více informací na stránkách Povodí Ohře, s.p.
15.7.2010
Ve dnech 25-27.10.2010 se v Hradci Králové uskuteční konference Hydrologické dny 2010. Více informací na stránkách Povodí Labe, s.p.
22.5.2009
Katedra fyzické geografie a geoekologie je spolupořadatelem konference o rizikových procesech s názvem "Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas", Biškek, Kyrgyzstan. Více informací zde.

  webmaster | Přírodovědecká fakulta UK | Katedra fyzické geografie a geoekologie | (c) Jeníček, Langhammer, 2008-2017 | poslední aktualizace: 24.01.2017