Popular science

Zimní klimatologie v kůrovcovém lese a v měnícím se klimatu

Zimní klimatologie v kůrovcovém lese a v měnícím se klimatu

Příroda je komplexní, dynamický a měnící se systém. Abychom ho mohli pochopit a zároveň dokázali predikovat, jak se bude chovat v budoucnu, je potřeba se snažit měřit jeho chování. To se nejlépe dělá na malých územích, kde můžeme jednotlivé jevy měřit přesně a dostatečně podrobně. Jako třeba na Šumavě, kde Výzkumný tým hydrologie Katedry fyzické geografie a geoekologie zřídil celou řadu experimentálních stanic. Video představuje nejdůležitější prvky automatického monitoringu, který v tomto území provozujeme, a to především s ohledem na měření sněhové pokrývky a skutečnost, že procesy, jako jsou akumulace a tání sněhu, probíhají v různé intenzitě v závislosti na tom, jaký typ vegetace a jaká struktura lesa se v daném místě nachází. A vzhledem k tomu, že Šumava prochází celou řadou změn, které jsou spojeny se změnou struktury lesa (především částečný rozpad lesa vlivem kůrovce), jde o téma velmi aktuální. Změny lesa se totiž projevují nejen ve změně dynamiky tání sněhu, ale společně ze změnami klimatu mají také vliv na celkové zásoby vody ve sněhové pokrývce a výrazně se tak promítají v charakteru odtoku z tohoto území.

Vybrané metody měření průtoku

Vybrané metody měření průtoku

Na počátku výzkumu každého hydrologa, který zkoumá oběh vody v přírodě, stojí výpočet celkové bilance vody nějakého území. Zjednodušeně řečeno je důležité kvantifikovat, kolik vody se do povodí dostává, především ve formě srážek, a kolik vody ho opouští, převážně ve formě výparu a odtoku z povodí. Video proto představuje základní metody měření rychlosti proudění vody v korytě a následného výpočtu průtoku, konkrétně měření pomocí hydrometrické vrtule, ultrazvukových senzorů a také pomocí plovákové metody, kterou si může vyzkoušet každý z nás téměř bez jakéhokoliv technického vybavení.

Winter course of snow hydrology and avalanche safety

Tento výukový zimní kurz pořádá naše katedra ve spolupráci s Katedrou vodního hospodářství a environmentálního modelování ČZÚ. Účastní se jí čeští i zahraniční studenti různého zaměření, kteří se zde formou teoretických přednášek a praktických cvičení v terénu seznamují se základními fyzikálními vlastnostmi sněhu a jejich měřením pomocí dronu, termokamery a dalších pomůcek, učí se stanovit množství vody ve sněhové pokrývce a také to, jaký vliv má na zmíněné parametry vegetace či topografie. Součástí kurzu je i výuka lavinové prevence zajištěná specializovanými instruktory, kteří studenty učí, jak správně pracovat s lavinovým vybavením a zůstat v bezpečí v lavinovém terénu, včetně nácviku záchrany zavalených osob.

Video vytvořili kolegové z ČZÚ během prvního ročníku této školy v roce 2019 na Klínovce v Krkonoších.