News page

Zimní klimatologie v kůrovcovém lese a v měnícím se klimatu

Příroda je komplexní, dynamický a měnící se systém. Abychom ho mohli pochopit a zároveň dokázali predikovat, jak se bude chovat v budoucnu, je potřeba se snažit měřit jeho chování. To se nejlépe dělá na malých územích, kde můžeme jednotlivé jevy měřit přesně a dostatečně podrobně. Jako třeba na Šumavě, kde Výzkumný tým hydrologie Katedry fyzické […]

Vybrané metody měření průtoku

Na počátku výzkumu každého hydrologa, který zkoumá oběh vody v přírodě, stojí výpočet celkové bilance vody nějakého území. Zjednodušeně řečeno je důležité kvantifikovat, kolik vody se do povodí dostává, především ve formě srážek, a kolik vody ho opouští, převážně ve formě výparu a odtoku z povodí. Video proto představuje základní metody měření rychlosti proudění vody […]