Vybrané metody měření průtoku

Vybrané metody měření průtoku

Na počátku výzkumu každého hydrologa, který zkoumá oběh vody v přírodě, stojí výpočet celkové bilance vody nějakého území. Zjednodušeně řečeno je důležité kvantifikovat, kolik vody se do povodí dostává, především ve formě srážek, a kolik vody ho opouští, převážně ve formě výparu a odtoku z povodí. Video proto představuje základní metody měření rychlosti proudění vody v korytě a následného výpočtu průtoku, konkrétně měření pomocí hydrometrické vrtule, ultrazvukových senzorů a také pomocí plovákové metody, kterou si může vyzkoušet každý z nás téměř bez jakéhokoliv technického vybavení.