Zimní klimatologie v kůrovcovém lese a v měnícím se klimatu

Zimní klimatologie v kůrovcovém lese a v měnícím se klimatu

Příroda je komplexní, dynamický a měnící se systém. Abychom ho mohli pochopit a zároveň dokázali predikovat, jak se bude chovat v budoucnu, je potřeba se snažit měřit jeho chování. To se nejlépe dělá na malých územích, kde můžeme jednotlivé jevy měřit přesně a dostatečně podrobně. Jako třeba na Šumavě, kde Výzkumný tým hydrologie Katedry fyzické geografie a geoekologie za tímto účelem v minulosti zřídil celou řadu experimentálních stanic. Šumava zároveň představuje ideální laboratoř, protože jde u území, které je jen málo ovlivněno lidskou činností, a přírodní procesy zde mají téměř nerušený průběh. Video představuje nejdůležitější prvky automatického monitoringu, který v tomto území provozujeme, a to především s ohledem na měření sněhové pokrývky a skutečnost, že procesy, jako jsou akumulace a tání sněhu, probíhají v různé intenzitě v závislosti na tom, jaký typ vegetace a jaká struktura lesa se v daném místě nachází. A vzhledem k tomu, že Šumava prochází celou řadou změn, které jsou spojeny se změnou struktury lesa (především částečný rozpad lesa vlivem kůrovce), jde o téma velmi aktuální. Změny lesa se totiž projevují nejen ve změně dynamiky tání sněhu, ale společně ze změnami klimatu mají také vliv na celkové zásoby vody ve sněhové pokrývce a výrazně se tak promítají v charakteru odtoku z tohoto území.