News page

Two open PhD positions in mountain hydrology

Join our group! We offer two positions in mountain hydrology with a focus on 1) Impacts of climate change and forest disturbance on hydrological extremes and 2) Snowmelt water distribution in the critical zone. Find more information at the STARS program faculty websites. The deadline for application is March 13, 2024.

An open PhD position in mountain hydrology

An open call for one PhD position in the Hydrology group! The topic is „Mountain snow and its importance for catchment storage and runoff: coupling of field and modelling approaches“. Find more information at the STARS program faculty websites. The deadline for application is March 13, 2023.

PragueHydro – join the mailing list!

Dear hydrologists! To support the information exchange within Prague (or elsewhere) hydrological community, we created an e-mail group named PragueHydro. Everybody can became a member of this e-mail group, just follow the instructions.

An open PhD position

An open call for one PhD position in the Hydrology group! The topic is „UAV monitoring of montane peatbog response to climate change“. Find more information at the STARS program faculty websites. The deadline for application is March 13, 2022.

Zimní klimatologie v kůrovcovém lese a v měnícím se klimatu

Příroda je komplexní, dynamický a měnící se systém. Abychom ho mohli pochopit a zároveň dokázali predikovat, jak se bude chovat v budoucnu, je potřeba se snažit měřit jeho chování. To se nejlépe dělá na malých územích, kde můžeme jednotlivé jevy měřit přesně a dostatečně podrobně. Jako třeba na Šumavě, kde Výzkumný tým hydrologie Katedry fyzické […]

Vybrané metody měření průtoku

Na počátku výzkumu každého hydrologa, který zkoumá oběh vody v přírodě, stojí výpočet celkové bilance vody nějakého území. Zjednodušeně řečeno je důležité kvantifikovat, kolik vody se do povodí dostává, především ve formě srážek, a kolik vody ho opouští, převážně ve formě výparu a odtoku z povodí. Video proto představuje základní metody měření rychlosti proudění vody […]

Three phd positions

An open call for three phd positions in the Hydrology group! Find more information at the the department websites (in Czech). The deadline for applications is April 30, 2021. Share this article

Open phd position

An open call for one phd position in the Hydrology group! The topic is „Impact of climate change and landscape alteration on the dynamics of hydrological extremes“. Find more information at the STARS program faculty websites. The deadline for application is March 11, 2021. Share this article